• KADEŘNICKÉ POTŘEBY
 • VLASOVÁ KOSMETIKA
 • PÉČE O PLEŤ A TĚLO
 • DEPILACE A PÉČE O NOHY

 

 

Váš košík je prázdný
Zobrazit košík

Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel internetového obchodu www.a-vlasy.cz, Jitka Maciažková, IČ 41399439, Komenského 544, 76361 Napajedla (dále a-vlasy.cz).  Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území ČR.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

A-vlasy.cz zpracovává pouze osobní údaje, které uživatelé / zákazníci poskytnou v souvislosti s využíváním služeb (např.: vyřízení objednávky, prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru novinek (newsletter), registrací zákazníka, kontaktování zákaznické podpory).

V případě nákupu shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo (pro informování o stavu objednávky a řešení kolizí)
 • Dodací adresu (pro dodání objednávky)
 • Fakturační adresu
 • Heslo v zašifrované podobě
 • IČ, DIČ
 • Ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V případě odebírání marketingových zpráv (newslettery):

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail)
 • Produkty vložené do košíku a zakoupené

Údaje, které získáme tím, že využíváte naše služby:

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vámi předané osobní údaje jsou předány, či zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tímto předem vyslovili souhlas. Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

 • Zpracovatelé podílející se na plnění kupní smlouvy.
 • Poskytovatelé platebních služeb, za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky.
 • Přepravci, za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací a odstoupení od smlouvy.
 • Poskytovatelé služeb, zajišťující marketingové služby.
 • Poskytovatelé služeb, za účelem analýzy návštěvnosti, zpracováním dat.
 • Provozovatelé technických řešení, za účelem správy technické části e-shopu.
 • Veřejné orgány (např. Policie, či jiné orgány činné v trestném řízení, včetně specializovaných útvarů ÚOOZ).
 • Třetí strany, za účelem provádění zákaznických průzkumů (např. Heureka).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po dobu, po kterou je A-vlasy.cz povinný uchovávat podle obecně závazních právních předpisů. 
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů a to požadavkem na této adrese: obchod@a-vlasy.cz
 •  V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které A-vlasy.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 • Požadavek na vymazání dat můžete zadat elektronicky na této adrese: obchod@a-vlasy.cz
 • Tyto údaje jsou k dispozici také ve Vašem účtu a dostupné jako odkaz v e-mailovém potvrzení objednávky, kde si  rovněž můžete upravit souhlasy, např. se zasíláním obchodních sdělení.

 7. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na základě Vámi uděleného souhlasu pro konkrétní účely.
 • Na základě oprávněného zájmu.
 • Na základě plnění uzavřené smlouvy v rozsahu osobních údajů nezbytných k jejímu splnění.


8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.

Black_rouge_banner
Black_platinum_banner_2