• KADEŘNICKÉ POTŘEBY
 • VLASOVÁ KOSMETIKA
 • PÉČE O PLEŤ A TĚLO
 • DEPILACE A PÉČE O NOHY

 

 

Upozornění! Řidiči DPD nepřijímají při placení dobírek hotovost.Dobírky je možné platit pouze kartou.

Váš košík je prázdný
Zobrazit košík

Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel internetového obchodu www.a-vlasy.cz, Jitka Maciažková, IČ 41399439, Komenského 544, 76361 Napajedla (dále a-vlasy.cz).  Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území ČR.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

A-vlasy.cz zpracovává pouze osobní údaje, které uživatelé / zákazníci poskytnou v souvislosti s využíváním služeb (např.: vyřízení objednávky, prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru novinek (newsletter), registrací zákazníka, kontaktování zákaznické podpory).

V případě nákupu shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo (pro informování o stavu objednávky a řešení kolizí)
 • Dodací adresu (pro dodání objednávky)
 • Fakturační adresu
 • Heslo v zašifrované podobě
 • IČ, DIČ
 • Ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V případě odebírání marketingových zpráv (newslettery):

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail)
 • Produkty vložené do košíku a zakoupené

Údaje, které získáme tím, že využíváte naše služby:

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vámi předané osobní údaje jsou předány, či zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tímto předem vyslovili souhlas. Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

 • Zpracovatelé podílející se na plnění kupní smlouvy.
 • Poskytovatelé platebních služeb, za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky.
 • Přepravci, za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací a odstoupení od smlouvy.
 • Poskytovatelé služeb, zajišťující marketingové služby.
 • Poskytovatelé služeb, za účelem analýzy návštěvnosti, zpracováním dat.
 • Provozovatelé technických řešení, za účelem správy technické části e-shopu.
 • Veřejné orgány (např. Policie, či jiné orgány činné v trestném řízení, včetně specializovaných útvarů ÚOOZ).
 • Třetí strany, za účelem provádění zákaznických průzkumů (např. Heureka).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po dobu, po kterou je A-vlasy.cz povinný uchovávat podle obecně závazních právních předpisů. 
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů a to požadavkem na této adrese: obchod@a-vlasy.cz
 •  V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které A-vlasy.cz potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 • Požadavek na vymazání dat můžete zadat elektronicky na této adrese: obchod@a-vlasy.cz
 • Tyto údaje jsou k dispozici také ve Vašem účtu a dostupné jako odkaz v e-mailovém potvrzení objednávky, kde si  rovněž můžete upravit souhlasy, např. se zasíláním obchodních sdělení.

 7. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na základě Vámi uděleného souhlasu pro konkrétní účely.
 • Na základě oprávněného zájmu.
 • Na základě plnění uzavřené smlouvy v rozsahu osobních údajů nezbytných k jejímu splnění.


8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25. 5. 2018.

ProrasoPNG
ProrasoPNG